Indberetning af lønsummer

Er jeres virksomhed omfattet af Industriens Overenskomst? Så skal I ifølge overenskomsten indberette lønsum og betale til uddannelsesfondene på overenskomstens område.

Fondene kan yde støtte, når jeres medarbejdere skal efteruddanne sig og opbygge nye kompetencer. De udbetaler også vederlag til jeres tillidsrepræsentanter.

Årlig indberetning i februar

Indberetningen sker hvert år i februar måned, hvor portalen er åben for indberetning. I betaler i to rater årligt på baggrund af den senest indberettede lønsum.

Hvad betaler I til?

Hjælp til indberetning

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om lønsummer, overenskomster og meget andet. Finder I ikke svar på jeres spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til os.