Udbetaling af vederlaget

Et årligt vederlag, 4 gange om året?

Vederlaget udbetales kvartalsvis bagud og overføres til din konto på den sidste bankdag i måneden.

Vi udbetaler dit vederlag til din NemKonto.

Hvordan med SKAT?

Vederlaget er hverken pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Det beskattes som B-indkomst, hvilket betyder du selv skal betale skat af beløbet. Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indberetter blot udbetalingen af vederlaget til SKAT.

Hvem udbetaler vederlaget?

Det gør vi - Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Du kan læse mere om fonden her.

Din virksomhed skal altså ikke udbetale vederlag direkte til dig.

Hvordan finansieres vederlaget?

Vederlaget finansieres via virksomhedernes indbetalinger til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Bidragets størrelse fremgår af Industriens Overenskomst §36.