Udbetaling af vederlaget

Et årligt vederlag, 4 gange om året?

Vederlaget udbetales kvartalsvis bagud og overføres til din konto på den sidste bankdag i måneden.

Hvis du ændrer konto oplysninger, skal du give os skriftlig besked herom, gerne på mail. Vi får ikke oplysningerne automatisk fra din bank.

Hvordan med SKAT?

Vederlaget er hverken pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Det beskattes som B-indkomst, hvilket betyder du selv skal betale skat af beløbet. Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indberetter blot udbetalingen af vederlaget til SKAT.

Hvem udbetaler vederlaget?

Det gør vi - Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Du kan læse mere om fonden her

Din virksomhed skal altså ikke udbetale vederlag direkte til dig.

Hvordan finansieres vederlaget?

Vederlaget finansieres via virksomhedernes indbetalinger til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Bidragets størrelse fregår af Industriens Overenskomst §36.