Når du fratræder som tillidsrepræsentant

Hvad sker der, når jeg fratræder som tillidsrepræsentant?

Først efter vi har modtaget besked fra dit forbund kan vi stoppe udbetalingen af vederlaget. Det er vigtigt vi får registreringen hurtigst muligt, da al uberettiget udbetalt vederlag vil blive bedt tilbagebetalt fra dig som tillidsrepræsentant.