Hvor stort er vederlaget?

Hvor stort er vederlaget?

Beløbet afhænger af, hvor mange du som tillidsrepræsentant repræsenterer:

Op til 49 personer   9.000 kr. om året før skat

50 – 99 personer  16.500 kr. om året før skat

Over 99 personer 33.000 kr. om året før skat

Hvad hvis antallet af personer jeg repræsenterer ændres i løbet af året?

Valggrundlaget opgøres én gang årligt med udgangen af september måned, dette valggrundlag danner grundlag for vederlagets størrelse indtil næste årlige opgørelse.

Den eneste undtagelse er hvis der sker et nyvalg, for eksempel hvis du bliver valgt til at være fælles tillidsrepræsentant.