Er du fællestillidsrepræsentant?

Er reglerne de samme for fællestillidsrepræsentanter?

Ja, reglerne for fællestillidsrepræsentanter er de samme som for tillidsrepræsentanter.

Som fællestillidsrepræsentant skal du dog opgøre valggrundlaget på baggrund af det samlede antal personer, du repræsenterer.