Persondata

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

Personlige oplysninger

I Industriens Pension Service bruger vi personlige oplysninger om dig, som er tillidsrepræsentant, når vi skal udbetale det årlige vederlag til dig. Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi har om dig, og vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen. 

Hvilke oplysninger får vi, og hvad bruger vi dem til?

Vi har kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for, at vi kan udføre de administrative opgaver, som vi har. 

Når du er tillidsrepræsentant og skal have udbetalt dit årlige vederlag, har vi brug for dit CPR-nummer og evt. kontooplysninger for at kunne udbetale vederlaget. Det er dit forbund, som sender ansøgningen til os, så vi får også oplysning om, hvilken fagforening du er i.

Hvem giver vi oplysningerne til?

Vi videregiver oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for, at vi kan udbetale vederlaget, overholde aftaler med dig, eller hvis lovgivningen siger, at vi skal videregive oplysningerne.

Når vi giver oplysninger videre, sker det altid i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi videregiver oplysninger om CPR-nummer og udbetalingens størrelse til Nets, når vi udbetaler vederlag til dig, så pengene går ind på din konto. Vi indberetter også vederlaget til SKAT.

Dine rettigheder

Du kan til en hver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så du kan sikre dig, at de oplysninger, som vi behandler, er rigtige, og at behandlingen er lovlig. 

Du har krav på at få faktuelle fejl rettet, oplysninger slettet eller behandlingen begrænset, hvis vi har forkerte oplysninger om dig, eller hvis vi ikke er berettiget til at behandle de pågældende oplysninger om dig. 

Vi sletter dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til sagsbehandlingen, og så længe evt. retskrav ikke er forældede. Når vi ikke længere kan have noget at bruge oplysningerne til, sletter vi dem.
Hvis du har fået breve i e-Boks, kan du stadig se dem der.

Klage

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@industrienspensionservice.dk.

Er du ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København. Her kan du læse mere om, hvordan du klager til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.