Persondata

Når du er medlem hos Industriens Pension Service, bruger vi personlige oplysninger om dig for at kunne administrere din ordning. Vi er dataansvarlige for de oplysninger, som vi har om dig, og vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen.

Industriens Pension Service privatlivspolitik

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi bruger blandt andet oplysningerne om dig, når vi:

  • Opretter og administrerer pensionsordningen.
  • Udfører en række services i forbindelse med, at vi administrerer din ordning. Blandt andet når vi rådgiver dig om din pensionsordning eller ved medlemspleje.
  • Modtager indbetalinger og foretager udbetalinger.
  • Foretager lovpligtige indberetninger, fx til Skattestyrelsen.
  • Fører statistik over brug af hjemmesiden og laver markedsføring.

Hvilke oplysninger bruger vi?

Når du bliver medlem
Vi får dit CPR-nummer og oplysninger om, hvilken overenskomst du er ansat under, når din arbejdsgiver begynder at indbetale til din pensionsordning. De oplysninger er nødvendige, for at vi kan oprette dig  som medlem hos os. Når vi opretter dig som medlem, indhenter vi oplysninger fra CPR om dit navn og din adresse. Vi vil også gerne have din mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Vi får løbende besked fra CPR, hvis der sker ændringer i oplysningerne om dig.

Når du søger om udbetaling
Hvis du søger om udbetaling fra forsikringerne ved visse kritiske sygdomme eller tab af erhvervsevne, skal vi bruge oplysninger om dig for at kunne behandle din ansøgning. Vi har blandt andet brug for oplysninger om dit helbred og sociale oplysninger, som fx kommunale forløb du har været i. Oplysningerne indhenter vi typisk fra din bopælskommune, din læge, speciallæger samt sygehuse og hospitaler. Nogle gange kan det være relevant for os at indhente oplysninger fra andre pensionsselskaber. Det kan fx være, hvis du også har søgt om udbetaling i et andet pensionsselskab, og det pensionsselskab har fået udarbejdet en speciallægeerklæring.

Inden vi indhenter oplysningerne, beder vi dig altid om at underskrive et samtykke og sende det til os. Ansøgninger om udbetaling ved visse kritiske sygdomme og tab af erhvervsevne indeholder samtykket, som du skal underskrive, hvis du ønsker, at vi skal behandle din ansøgning. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Så indhenter vi ikke flere oplysninger om dig, men de oplysninger, vi allerede har indhentet, bliver ikke slettet med det samme.

Når du får rådgivning
Vi kan også indhente oplysninger, der er nødvendige for at rådgive dig, fx hvis vi skal lave en Senioranalyse. Det kan fx være oplysninger, som vi modtager fra PensionsInfo. Men vi indhenter kun oplysningerne, hvis du giver os lov til det.

Brug af hjemmeside og markedsføring
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden, oplyser du navn og mailadresse. Vi beholder disse oplysninger, så længe du gerne vil modtage nyhedsbreve fra os. På industrienspension.dk kan du altid framelde nyhedsbreve.

Vi registrerer også din aktivitet, når du logger ind på industrienspension.dk for at kunne føre statistik over brugen af siderne, og for at det kan være muligt for dig at benytte selvbetjeningsmulighederne.

Hvem giver vi oplysninger til?
Vi videregiver oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, for at vi kan administrere din pensionsordning, overholde aftaler med dig, eller hvis lovgivningen siger, at vi skal videregive oplysningerne. Når vi giver oplysninger videre, sker det altid i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når vi udbetaler fra pensionsordningen, videregiver vi fx oplysninger om CPR-nummer og udbetalingens størrelse til Nets, så pengene går ind på din konto. Vi skal årligt indberette til Skattestyrelsen, hvor meget der er indbetalt til din pensionsordning, og vi skal give dit CPR-nummer til Udbetaling Danmark, hvis du har en aldersopsparing. Vi giver også oplysninger om dig videre til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Statens Serum Institut, ligesom vi giver oplysninger om din pensionsordning videre til PensionsInfo.

Vi videregiver kun helbredsoplysninger om dig til andre, hvis du har givet samtykke til det.

Dine rettigheder
Du kan til en hver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så du kan sikre dig, at de oplysninger, som vi behandler, er rigtige, og at behandlingen er lovlig.

Du har krav på at få faktuelle fejl rettet, oplysninger slettet eller behandlingen begrænset, hvis vi har forkerte oplysninger om dig, eller hvis vi ikke er berettiget til at behandle de pågældende oplysninger om dig. En faktuel fejl er fx, hvis vi skriver, at du har brækket venstre arm, men det faktisk var den højre arm, du havde brækket. Den fejl skal vi rette. Men hvis vi vurderer, at den brækkede arm ikke giver et varigt erhvervsevnetab, og du mener den vurdering er forkert, er det ikke en fejl, du kan få rettet.

Du har på 'Min side' adgang til de breve, som vi har sendt til dig og de akter, som vi har indhentet om dig, hvis du har søgt om en udbetaling.

Vi sletter dine oplysninger
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til sagsbehandlingen, og så længe evt. retskrav ikke er forældede. Når vi ikke længere kan have noget at bruge oplysningerne til, sletter vi dem.

Når vi har slettet oplysningerne, kan vi ikke vise dem til dig på Min side. Hvis du også har fået brevene i Mit.dk, kan du stadig se dem der. 

Klage
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@industrienspension.dk
Er du ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Læs mere om, hvordan du klager til Datatilsynet