Lønsummer fra Industriens Pension?

Vi modtager jeres lønsummer fra Industriens Pension hvis:
  • Jeres virksomhed er dækket af en af de her nævnte overenskomster, Industriens Overenskomst, den Fødevareindustrielle Overenskomst, Træets overenskomst eller Isoleringsoverenskomsten. 
  • Jeres ansatte er timelønnede medarbejdere. Grunden til vi udelukkende modtager oplysninger for denne medarbejdergruppe er de ifølge overenskomst skal have deres pension hos Industriens Pension.

Det vi modtager er jeres pensionsindberetninger i den, på det tidspunkt, aktuelle periode som efterfølgende bliver omregnet til en lønsum.

Omregning fra indberetning til lønsum: Pensionsindberetning divideres med den bidragsprocent som I benytter ved pensions indberetning (typisk 12)(den procent af den samlede løn der indbetales til IP) og ganges med 100 = pensionsgivende lønsum.