Indberetning for 2016

Tidsfristen for indberetning er nu overskredet.
Hvis jeres virksomhed mangler at indberette lønsummer, beder vi jer sende en e-mail til ipservice@ipf.dk, hvor I angiver:
  • Cvr nr.
  • Overenskomst
  • Antal medarbejdere
  • Lønsum
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
Vi gør opmærksom på, at jeres virksomhed har pligt til at betale bidrag til fondene i henhold til Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Ved manglende indberetning vil jeres eventuelt tidligere oplyste lønsum være forhøjet med 25 % og danne grundlag for beregning af virksomhedens bidrag.

Manglende rettidig indberetning ses som brud på overenskomsten. I gentagelsestilfælde giver vi sagen videre til det fagretlige system.