For sen eller manglende indberetning

Vi skal venligst gøre opmærksom på, at ifølge Industriens Organisationsaftaler fra 2017-2020 skal vi overlevere virksomheder, som enten indberetter lønsummer for sent eller betaler bidrag til Industriens Uddannelsesfonde for sent. Derudover skal vi også overlevere virksomheder, der gentagne gange er blevet rykket for indberetninger og/eller betalinger.

I kan se betingelserne for, hvornår virksomheder bliver overleveret til DI eller CO-I på side 105 i Industriens Organisationsaftaler 2017-2020.