Om overenskomster


Hvordan finder vi lønsummen pr. medarbejdergruppe?

Lønsummen er den samlede a-skattepligtige lønindkomst for alle medarbejdere under en overenskomst, eller det beløb virksomheden beregner pension af for den enkelte medarbejder lagt sammen pr. overenskomst.
  
Vi har skiftet overenskomstkode midt i sidste kalenderår, hvordan skal vi indberette?
Hvis I har skiftet overenskomstkode midt i sidste kalenderår, er det vigtigt at I indberetter den fulde lønsum på begge overenskomster. Vi skal nok sørge for at I kun bliver opkrævet for den korrekte periode. 

Husk at der er forskel på indberetning for funktionærer og timelønnede ansatte.
 
Er en funktionærlignende medarbejder, det samme som en funktionær ift. indberetning?
Nej det er det ikke.
 
Forskellige typer funktionæroverenskomster

Tekniske funktionærer: Er hovedsageligt beskæftiget med teknisk/klinisk bistandsydelse, som typisk udføres af medarbejdere, der har en grundlæggende teknikeruddannelse eller en videregående teknikeruddannelse, herunder uddannelse på konstruktørniveau.

Eksempler på arbejdsfunktioner varetaget af en teknisk funktionær kan være, teknisk assistent, teknisk tegner, maskintekniker, byggetekniker, elektroniktekniker, VVS-tekniker, kemotekniker, måletekniker, eksporttekniker, bygningskonstruktør og levnedsmiddeltekniker.

Administrative funktionærer: Er hovedsageligt beskæftiget med handels-og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse (erhvervsuddannelse/EUD eller kort videregående uddannelse/KVU). 

Eksempler på arbejdsfunktioner varetaget af en administrativ funktionær kan være, handels- og kontorarbejde, datamatiker, datanom, informatikassistent.

Hvordan ved vi hvilke overenskomstgrupper vore medarbejdere er omfattet af? Hvem er med i hvilke overenskomstgrupper?
Kontakt Personalejura i Dansk Industri, hvis I er i tvivl.