Hvem skal der indberettes for?

Lønsummerne for jeres medarbejdere skal opgøres for hver overenskomst.

Såfremt I indberetter pension til Industriens Pension, vil lønsummen automatisk være udfyldt for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst samt den Fødevare industrielle overenskomst.

Efterfølgende ændringer i pensionsindberetningerne vil automatisk blive medtaget i næste års udfyldte lønsum, og de skal derfor ikke indberettes løbende til IPS.

Hvis en virksomheds pensionsindberetninger omfatter flere eller færre medarbejdere, end der er omfattet af den relevante overenskomst, kan det være nødvendigt, at I stadig selv indberetter og ændrer til den korrekte lønsum. Ellers skal i ikke ændre i lønsummen.

Såfremt I er i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for at ændre oplysningerne fra Industriens Pension, så kontakt os på nedennævnte telefonnummer.

For medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst skal I foretage manuel indberetning på vores hjemmeside, da IPS ikke modtager pensionsoplysninger fra andre pension selskaber.

Indberet 0 (null) i ’Antal medarbejdere’ og ’Lønsum’, hvis der ikke har været medarbejdere under overenskomst i indberetningsåret. 

Hvis de forventede overenskomster ikke kommer frem, bedes I kontakte IPS på tlf. 70 23 95 96 for at få oprettet de manglende overenskomster.