Hvad indeholder lønsummen?

De lønsummer I skal oplyse til os, skal være baseret på medarbejdernes pensionsgivende løn.

Den beregnes som følger:

Den pensionsgivende løn for arbejdere og funktionærer er det samme beregningsgrundlag, som anvendes ved beregning af pensionsbidrag til Industriens Pension, dvs. den A-skattepligtige lønindkomst. 

På industriens område har Dansk Industri og CO-industri aftalt, at den pensionsgivende lønsum består af følgende løndele

• Akkord
• Arbejdsgiver betalt løn
• Arbejdsgiverbetalt løn under voksenuddannelse
• Feriegodtgørelse
• Forskudt tids -tillæg
• Frit-valgs lønkonto
• Gratialer (dog ikke fødselsdags- og, jubilæumsgratialer o.l.)
• Holddrift -tillæg
• Kvalifikationsløn
• Løn under barselsorlov
• Mødebonus
• Overskudsdeling, der udbetales kontant
• Overtid
• Resultatløn
• Rådighedstillæg
• Smudstillæg
• Sygedagpenge betalt af arbejdsgiveren
• Sygeferiepenge
• Vejpenge
• Ventetid

Modtager virksomheden offentligt tilskud til medarbejderens løn, skal den samlede udbetalte løn være indeholdt i den pensionsgivende lønsum.

Det er vigtigt at medtage de pensionsgivende lønsummer for alle de medarbejdere, der er ansat under den givne overenskomst i opgørelsen af den pensionsgivende lønsum.