Forskellige     Funktionæroverenskomster?

I kan her læse mere om de forskellige funktionærtyper

Tekniske funktionærer:

Er hovedsageligt  beskæftiget med teknisk/ klinisk bistandsydelse, som typisk udføres af medarbejdere, der har en grundlæggende teknikeruddannelse eller en videregående teknikeruddannelse, herunder uddannelse på konstruktørniveau.

Eksempler på arbejdsfunktioner varetaget af en teknisk funktionær kan være, teknisk assistent, teknisk tegner, maskintekniker, byggetekniker, elektroniktekniker, VVS-tekniker, kemotekniker, måletekniker, eksporttekniker, bygningskonstruktør og levnedsmiddeltekniker.

Administrative funktionærer:

Er hovedsageligt beskæftiget med handels-og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse (erhvervsuddannelse/EUD eller kort videregående uddannelse/KVU). 

Eksempler på arbejdsfunktioner varetaget af en administrativ funktionær kan være, handels- og kontorarbejde, datamatiker, datanom, informatikassistent.