Om betaling, rykker og overlevering


Hvorfor er det vigtigt at indberette lønsummer og betale opkrævninger rettidigt?

Hvis I som virksomhed ikke indberetter inden for den angivne frist, eller I betaler jeres regninger for sent, kan det få økonomiske konsekvenser for jer.

Hvad sker der hvis vi får en rykker?
Vi sender rykkere, hvis I enten ikke indberetter jeres lønsummer rettidigt, eller hvis I ikke betaler opkrævningen rettidigt.
 
Hvis I får 4 rykkere indenfor 6 halvår, er dette et brud på overenskomsten, og det vil medføre en overlevering til overenskomstparterne.
 
Hvad sker der, hvis I opskriver vores lønsum?
Hvis I som virksomhed sidste år indberettede jeres lønsum, kan vi opskrive jeres lønsum med 25%. Det betyder dermed at de bidrag, I skal betale til Industriens  Uddannelses- og Samarbejdsfonde også bliver forhøjet. 

Opskrivning med 25% sker alene, hvis I glemmer at indberette lønsummer rettidigt og også glemmer at indberette inden for rykkerfristen, det efterfølgende år. 

Vi kan ikke opskrive jeres lønsum hvis I fik jeres lønsum opskrevet forrige år, eller hvis I ikke tidligere har indberettet en lønsum. I sådanne tilfælde vil der ske en overlevering til overenskomstparterne.

Hvad betyder det at blive overleveret?
At blive overleveret til overenskomstparterne betyder at der har været et brud på de overenskomstmæssige aftaler.
 
Hvis I som virksomhed ikke overholder de indberetnings- og indbetalingsaftaler, som der er ud fra de fonde I er medlem af, vil vi overlevere jer til overenskomstparterne. 

Hvis der er 4 rykkere indenfor 6 halvår, vil vi overlevere til overenskomstparterne.

Der vil også ske en overlevering, hvis I som ny virksomhed skal betale til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, og I ikke indberetter jeres første lønsum til os. Der vil også ske en overlevering, hvis vi opskrev jeres lønsum forrige år, da vi ikke kan opskrive den 2 år i træk. 

Hvis I som virksomhed har været overleveret, og derefter ikke overholder indberetning eller indbetalingsfrist (får 1 rykker) indenfor 3 halvår herefter, da vil I blive overleveret igen. 

Opkrævningerne skifter navn 
Fra foråret 2020, vil opkrævningerne af bidragene til fondene skifte navn fra Halvår til Rate.
Periode og opkrævning er uændret, der er alene tale om en navneændring, som afspejler, at bidragene opkræves i 2 rater, på baggrund af sidste års lønsum.