Regne-eksempler

Regneeksempler

Her er vist et eksempel for et medlem, der er 14-dages lønnet med fast natarbejde og arbejdstid på 68 timer.

Beregning af pensionsgivende løn

68 timer á 140 kr.          9.520,00 kr.
Holddriftstillæg 58 timer á 33,90 kr. pr. time          1.966,20 kr. 
Resultatløn             300,00 kr. 
Bonus             500,00 kr.
Overtid          1.162,50 kr. 
Løn i alt        13.448,70 kr.
Feriepenge 12,5% af 13.448,70 kr.          1.681,10 kr.
Frit-valgs Lønkonto 4,75% af 13.448,70 kr.            638,81 kr. 
Pensionsgivende lønsum                                15.768,61 kr.

Her er vist et eksempel for et medlem, der er månedslønnet (37 timer).

Bruttoløn                             23.000,00 kr.
Mødebonus                                 750,00 kr.
Overtid                              3.410,00 kr.
 Pensionsgivende lønsum   27.160,00 kr.