Træets Uddannelses- og Udviklingsfond

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond er etableret af Træ- og Møbelindustrien og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB). Overenskomstparterne i dag er Træ- og Møbelindustrien og 3F.

Formålet med Træets Uddannelses- og Udviklingsfond er at støtte aktiviteter, der kan fremme branchens konkurrenceevne, image og rekrutteringsmuligheder. 

Desuden betaler fonden;

  • Introduktionskursus til nyvalgte tillidsrepræsentanter for at give dem bedre mulighed for at varetage deres hverv.

  • Vederlag til tillidsrepræsentanter for det arbejde, de udfører udenfor arbejdstid.

  • Kampagner for at få valgt tillidsrepræsentanter på de virksomheder, hvor der i dag ikke er valgt tillidsrepræsentanter.

Fondens midler er indbetalinger fra virksomheder omfattet af Træets overenskomst.

Ansøgere kan være Træ- og Møbelindustriens medlemsvirksomheder, 3F´s medlemmer, organisationer, uddannelsessteder eller enkeltpersoner med tilknytning til dansk træ- og møbelindustri.

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget af 3F og 3 medlemmer er udpeget af Træ- og Møbelindustrien.

Læs mere på henholdsvis www.tuuf.dk og www.tmkf.dk