Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond

Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond er etableret af DI og NNF.

Fondens formål er

  • at udvikle medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft i en globaliseret økonomi                                                 
  • at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke deres beskæftigelsesmuligheder                                                                    
  • at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i selvvalgt kompetenceudvikling                                                                                                                            
  • at administrere og forvalte fondens midler opkrævet med baggrund i parternes aftale vedr. tillidsrepræsentanter og det lokale samarbejde 
Læs mere www.ikuf.dk

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf halvdelen udpeges af NNF og halvdelen af DI.

Mere information Kontakt DI eller NNF.