Nyt navn med samme opkrævningsperiode
Vi er nu i gang med at opkræve bidrag for Industriens Uddannelsesfonde, og opkrævningerne er på vej. Der er stadig 2 årlige opkrævninger, og de gælder stadig for de samme perioder.

Tidligere hed det 'halvår'
Da I opgav jeres 2018 lønsummer, modtog I efterfølgende 2 opkrævninger på baggrund af disse. Dem kaldte vi 'halvår', og I modtog da opkrævninger for perioderne 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019.

Nu hedder det 'rater'
Nu har I oplyst jeres 2019 lønsummer, og også her modtager I efterfølgende 2 opkrævninger på baggrund af disse. Dem kalder vi nu for rater – 'Rate 1' opkræves i foråret 2020 og 'Rate 2' opkræves i efteråret 2020, og tilsammen udgør de 2 rater den fulde betaling på baggrund af 2019 lønsummen.

Rettidig indberetning, opskrivning og overlevering
Rettidig indberetning af lønsummer i perioden 31. januar 2020 til 1. marts 2020 er nu passeret.
Vi sender opkrævninger ud i perioden marts - april måned.

Hvis jeres virksomhed ikke har indberettet lønsum endnu, vil sidste års lønsum blive opskrevet med 25%. Hvis I allerede er blevet opskrevet en gang før, eller I skulle indberette for første gang, eller hvis I har fået gentagne rykkere, da vil I blive overleveret til overenskomstparterne.