Isoleringsbranchens Udviklingsfond

Fonden er etableret af DI og Fælles-Fagligt-Forbund i Danmark (3F). Fonden ledes af en bestyrelse, som udpeges af DI og Fælles-Fagligt-Forbund i Danmark

Isoleringsbranchens udviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft og medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder.

Fondens midler er indbetalinger fra virksomheder omfattet af Isoleringsbranchens overenskomst.

For mere information Kontakt DI eller 3F