Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond er etableret af CO-industri og DI i fællesskab

Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien. Det sker via

  • Støtte til udvikling af nye uddannelser og efteruddannelser

  • Fremme af samarbejdet på virksomheder via tilbud om konferencer og konsulentopgaver

  • Finansiering af det overenskomstaftalte vederlag til tillidsrepræsentanter

  • Analyser, kampagner og udviklingsaktiviteter mv.

Fonden yder ikke støtte til enkelte virksomheder eller personer.

Virksomheder, der er omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst eller har indgået en tiltrædelsesaftale, skal indbetale en procentdel af medarbejdernes lønsum til fonden.

Fonden ledes af en bestyrelse på 10 personer. 5 personer udpeges af CO-industri og 5 personer udpeges af DI.

Eksempler på aktiviteter, som fonden har ydet støtte til

  • Udvikling og etablering af relevante uddannelser

  • Kampagner for at få unge til at tage en uddannelse inden for industrien

  • Analyse af uddannelsesbehov

  • Erhvervs- og uddannelseskonferencer

  • Aktiviteter til gavn for den teknologiske udvikling, beskæftigelsen og industrien generelt

Læs mere på www.vederlag.dk

CO-industri

Molestien 7,3 

2450 København SV

Telefon: 33 63 80 00

Email: co@co-industri.dk

www.co-industri.dk

DI

H.C. Andersens Boulevard 18

1787 København V

Telefon: 33 77 33 77

Fax: 33 77 33 00

Email: di@di.dk

www.di.dk

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Nørre Farimagsgade 3

1364 København K

Vederlag til tillidsrepræsentanter

Telefon:70 33 20 60

Email: info@vederlag.dk