Industriens Barselsfond

Industriens Barselsfond er oprettet af DI. En virksomhed kan blive tilmeldt fonden, hvis den er medlem af DI. Industriens Barselsfond er oprettet for at udligne udgifterne til barselsordningen for virksomheder, der er tilmeldt fonden.

I Industriens Barselsfond kan virksomheden få udlignet nogle af udgifterne til medarbejdernes graviditets-, barsels-, forældre- og fædreorlov. Reglerne for refusion følger bestemmelserne om barsel i Industriens Overenskomst.

Industriens Barselsfond bliver finansieret af bidrag fra virksomhederne, der er tilmeldt fonden. Industriens Pension Service A/S administrer fonden.

Bidraget til Industriens Barselsfond fastsættes af DI. Bidraget beregnes ud fra virksomhedens pensionsberettigede lønsum.

Læs mere på www.barselsfonden.dk

Kontakt os på

Telefon: 70 33 20 30

E-mail: barselsfonden@industrienspension.dk