Industriens Kompetenceudviklingsfond

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere.Fonden dækker helt eller delvist udgifter til kurser og eventuelt en del af løntabet. Støtte fra fonden er betinget af, at medarbejderen hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden i uddannelsesperioden.

Virksomheder, der er omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst eller har indgået en tiltrædelsesaftale, skal indbetale en procentdel af medarbejdernes lønsum til fonden,

Fonden ledes af en bestyrelse på 10 personer. 5 personer udpeges af CO-industri og 5 personer udpeges af DI.

Læs mere www.ikuf.dk