Indberetning af lønsum

Rettidig indberetning af lønsummer i perioden  31. januar 2020 til 1. marts 2020 inkl. frist for rykker er nu passeret.
Vi sender opkrævninger ud i perioden marts - april måned.

Hvis jeres virksomhed ikke har indberettet lønsum endnu, vil sidste års lønsum blive opskrevet med 25%. Hvis I allerede er blevet opskrevet en gang før, eller I skulle indberette for første gang, eller I har fået gentagne rykkere, da vil I blive overleveret til overenskomstparterne.