DA/LO Udviklingsfonden

DA/LO udviklingsfonden hed oprindeligt Uddannelsesfonden af 1973, dette fordi fonden blev oprettet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne imellem DA og LO i 1973. 

Fonden er oprettet med det formål at sikre, at både arbejdsgivere og medarbejdere kan blive løbende efteruddannet (bl.a. tillidsrepræsentanter) til gavn for virksomhederne.

Midlernes fordeling

De indkomne midler fordeles mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO).

Efter overenskomstforhandlingerne i 2000 fordeles midlerne med 1/4 til Dansk Arbejdsgiverforening og 3/4 til Landsorganisationen i Danmark.

DA's anvendelse:

Dansk Arbejdsgiverforening udbetaler sin andel af midlerne til medlemsorganisationer efter fordelingsprincipper vedtaget af DA's valgte ledelse.

Arbejdsgivere kan henvende sig i deres medlemsorganisation for yderligere information om midlernes anvendelse.

LO's anvendelse:

Landsorganisationen anvender sammen med medlemsforbundene sin andel af midlerne til uddannelsesaktiviteter for sine tillidsvalgte under overskriften Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU).

Landsorganisationen udgiver hvert år i juni måned en årsrapport, hvor det foregående års anvendelse af FIU-midlerne detaljeret beskrives.

Læs mere om Udviklingsfonden