Hvad Indbetaler I til?

Virksomheder omfattet af Industriens Overenskomst er forpligtet til at indberette og indbetale til tre fonde.


1. DA-/LO-Udviklingsfonden

2. Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond

3. Industriens Kompetenceudviklingsfond

Midlerne i DA-/LO-udviklingsfonden anvendes til:


a) Oplysnings- og uddannelsesformål, herunder for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter på DA/LO-området

b) Effektivisering og videreudvikling af samarbejds- og konfliktløsningssystemet på hovedorganisationsniveau inden for DA/LO-området samt opfølgning på især EU- og globale udviklingstendenser, der udfordrer den danske model.

Midlerne i Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond anvendes til:


a) Uddannelsesprojekter, der har til formål at styrke udviklingen af industriens uddannelser – herunder at etablere helt nye - så de svarer til virksomhedernes behov og den teknologiske udvikling samt øvrige projekter, hvor arbejdsgiverne og lønmodtagerne har fælles interesser i forhold til den teknologiske og beskæftigelsesmæssige udvikling indenfor industrien.

b) Styrke samarbejdet på de enkelte virksomheder, herunder yde vederlag til tillidsrepræsentanter, kurser og informationsaktiviteter for virksomhedernes samarbejdsudvalg.

c) bidrage til det løbende uddannelsessamarbejde mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne, der gennemføres indenfor de såkaldte ”paritetiske” uddannelsessekretariater.

Midlerne i Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) anvendes til:


a) Støtte af medarbejdernes selvvalgte uddannelse. Medarbejderne har en overenskomstmæssig ret til at holde fri uden løn til at deltage i selvvalgt uddannelse. I forbindelse med denne aktivitet kan de søge om støtte i IKUF.

b) Støtte til aftalt uddannelse, som gennemføres i forbindelse med en arbejdsfordeling efter overenskomstens regler.