Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfonde - Ofte stillede spørgsmål:                                             

Hvorfor skal din virksomhed betale til en Uddannelsesfond?

Overenskomstparterne DI og CO-I har som en del af industriens overenskomst, aftalt bidrag til de overenskomstoprettede uddannelsesfonde. Fondene har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien.

Hvordan er vi nået frem til opkrævningens størrelse?

Overenskomstparterne angiver i overenskomsten et beløb pr. præsteret time. Dette beløb omregnes efterfølgende til en procentsats af den samlede lønsum. Det er overenskomstparterne der foretager denne omregning.

Hvordan hænger opkrævning og dæknings-periode sammen?

Vi opkræver halvårligt på baggrund af en helårslønsum.

Som eksempel, vil årslønsum for 2015 danne grundlag for opkrævningen af 2. halvår 2015 samt 1. halvår 2016.

Hvor kan I læse mere om uddannelsesfondene samt forpligtigelsen til dem?

I kan læse meget mere i Organisationsaftalen 2014 - 2017

Hvad er konsekvenserne hvis bidraget ikke bliver betalt?

Vi vil sende en påmindelse til virksomheder der ikke rettidigt, har betalt deres opkrævning. Hvis I ikke har betalt efter anden påmindelse, vil sagen overgå til overenskomstparterne til videre fagretlig behandling.

Hvad kan I søge fra fondene?

Virksomheder kan søge om hel eller delvist dækning af udgifter til kompetenceudviklings kurser af industriens medarbejdere.

I kan læse mere her eller på www.ikuf.dk

Tillidsrepræsentanter kan søge om et vederlag, for den tid de bruger på fagligt arbejde uden for normal arbejdstid.

I kan læse mere her

Virksomheder der er dækket af Industriens Barselsfond kan få refunderet en del af deres udgifter til lønnen under Graviditets-/barsels-/ fædre- og forældreorlov.

I kan læse mere på www.barselsfonden.dk

Hvor kan I søge penge fra fondene?

I skal søge om udbetaling hos de enkelte fonde.